Sympathy for data | Combine

Sympathy for Data är ett visuellt verktyg som hjälper till att ansluta skript och data mellan olika system och som möjliggör analyser.

Verktyget riktar sig till alla domäner där dataanalysen görs offline, är utmanande och repetitiv. Vårt fokus ligger på att automatisera import, förberedelse, analys och rapportering. I vissa avseenden är det också en visuell programmeringsmiljö.

Sympathy for Data används av ett antal framstående företag inom olika branscher, exempelvis fordon, process och automation. Vi på Combine anser att automatisering är nyckeln till långsiktig framgång och mycket av den analys som utförs idag görs manuellt. Detta är inte längre hållbart eftersom data växer i alla aspekter. Sympathy for Data stöder abonnemangstjänster till databaser, nätverksdiskar etcetera. Det kan hitta, filtrera, sortera och analysera data samt skapa automatisk formaterade rapporter.

Användningsområden

Genom att använda verktyget kan du bland annat:
– Hämta data från och till alla källor (DB, Web & Remote, Local).
– Flytta dina favoritskript till noder och förvandla dem till ett analysflöde.
– Enkelt dela dataprocesser över en hel organisation.
– Köra dataprocesser i Batch-läget för schemalagd rapportering.
– Enkelt dela data från en dataprocess med webbrapporter eller annat valfritt format.

Flexibelt utan licenskostnader

Ett av Sympathy for Datas mål är att låta sina användare hantera data från många olika källor och format. Du kan ansluta verktyget till databaser, välja filer från olika nätverksenheter eller analysera tusentals Excelfiler automatiskt. Vi har utvecklat verktyget för att hantera stora datamängder tillsammans med andra typer av viktig data såsom Metadata (enheter, datum etcetera), resultat och andra anpassade data som behövs för analys.

Ett verktyg för hela organisationen

Sympathy for Data kan enkelt användas i en hel organisation, tack vare de flexibla konfigurationsalternativen. Verktyget kan distribueras som en fristående applikation, integrerad i en servermiljö eller tillsammans med andra företagslösningar som SQL (Server Integration Services), SharePoint med flera. Syftet är inte att låsa våra användare till verktyget, utan istället få det att fungera som ett interface mellan olika system, dataformat etcetera.

Vill du veta mer?

Kontakta Benedikt Ziegler
benedikt.ziegler@combine.se

sympathyfordata.com
Kontakta oss