Fordonsindustri | Combine

Fordonsindustri

Vi är ett företag med rötter inom fordonsindustrin och har lång erfarenhet inom de områden där det finns styrsystem.

Våra erfarenheter och kompetenser sträcker sig från autonoma fordon med visionssystem (deep learning, machine learning, AI med flera) till aktiv säkerhet, funktionssäkerhet (ISO 26262), sensor fusion, lateral control och MPC.

Reglerteknik ligger till grund för utveckligen inom framdrivningssystem. Det används inom alla områden, såsom funktionssäkerhet (ISO 26262), sensor fusion, lateral control och MPC. Combine hjälper fordonsindustrin in i den virtuella utvecklingsresan.

Alla våra verksamhetsområden genomsyras av modellbaserade utvecklingsmetodiker. Det är en av grundpelarna i branschens transformering mot en mer virtuell utvecklingsmiljö. Numera ska allt modelleras, simuleras och senare regleras. Det är här Combine briljerar — dessa tekniska områden är som vår ryggrad.

Vill du veta mer?

Kontakta Tobias Olsson
tobias.olsson@combine.se

Kontakta oss