Auto­mations­industri | Combine

Auto­mations­industri

Vi har under lång tid arbetat med några av Sveriges mest framstående företag inom automationsindustrin.

Inom Automationsindustrin finns det flera utmaningar, som också återfinns i fordons- och försvarsbranschen, när det gäller hur man ska utveckla avancerade mekatroniska system. Här har vi jobbat med att inkludera ett modellbaserat arbetssätt, utnyttja styrkan av en virtuell utvecklingsprocess och automatgenererad kod. Även om det finns flera likheter mellan branscherna så har också automationsindustrin speciella förutsättningar i form av olika PLC-system. Genom att utveckla modeller och sedan automatgenerera kod går det att abstrahera sig från hårdvaran på ett sätt som inte är möjligt om man utvecklar koden direkt i PLC-leverantörens mjukvara.

Testning är ytterligare ett område där vi kan dra stor nytta av virtuella testobjekt. Genom att utveckla HiL-riggar (Hardware-in-the-Loop) åt våra kunder möjliggör vi för snabbare, effektivare och billigare testning.

Combine har också erfarenhet av mer traditionell automationsutveckling, som innefattar allt ifrån PLC-programmering till motion control och framtagning av nya mjukvaruarkitekturer.

Vill du veta mer?

Kontakta Simon Yngve
simon.yngve@combine.se

Kontakta oss