Modellbaserad utveckling | Combine

Modellbaserad utveckling

Vi använder oss av Modellbaserad Utveckling för att förkorta utvecklingstiden mellan teori och implementation.

De flesta av våra projekt inom reglerteknik utförs i en modellbaserad utvecklingsprocess, som kallas Model-Based Design (MBD). Grundidén med processen är att förkorta utvecklingstider och höja kvalitén på leveranserna. Det gör vi genom att utgå från exekverbara modeller istället för skriven dokumentation under projektets gång.

Vanligtvis utvecklas två huvudmodeller, en som beskriver fysiken i det system som ska styras (Plant Model) och en som representerar den logik och de algoritmer som i slutändan kommer att vara implementerade i kod i vald styrenhet (Controller Model).

Model-in-the-Loop (MiL)

När både Plant Model och Controller Model är utvecklade går det att simulera hela systemets egenskaper och tidigt verifiera om systemet har de önskvärda egenskaperna. Eftersom simuleringen är helt virtuell behöver inga prototyper eller riggar byggas. Det är annars ett vanligtvis dyrt och tidsödande moment i utvecklingen. Detta steg brukar benämnas Model-in-the-Loop (MiL).

Software-in-the-Loop (SiL)

När modellerna över systemet har nått den mognadsgrad som krävs använder vi oss av en Controller Model för att ta fram en automatgenererad kod. Koden kan sedan verifieras mot en Plant Model för att kontrollera att vi erhåller samma resultat som i MiL-stadiet. Detta steg brukar benämnas Software-in-the-Loop (SiL).

Hardware-in-the-Loop (HiL)

När den genererade koden är verifierad genom SiL-testning så laddas den ner på hårdvaran. Eftersom styrsystemet exekverar i realtid måste vi även få vår Plant Model att exekvera i realtid. Det åstadkommer vi genom att generera kod även från vår Plant Model och sedan integrera den på dedikerad hårdvara som kopplas till systemet. Detta steg brukar benämnas Hardware-in-the-Loop (HiL).

På vår blogg kan du se mer om hur vi arbetar med Modellbaserad Utveckling, till exempel i inläggen om The vHIL eller The next level of virtual verification.

Kontakta oss