Reglerteknik | Combine

Reglerteknik

Vi är ett ledande konsultbolag inom utveckling av avancerad reglerteknik.

Våra lösningar inom reglerteknik ligger i teknikens framkant. Det är våra gedigna kunskaper inom fysik och matematik som lägger grunderna till våra skalbara och framtidssäkra lösningar. För att ta fram optimerade lösningar krävs det en förståelse för de grundläggande matematiska och fysikaliska egenskaperna hos de system som ska regleras.

Några av de arbetsuppgifter som vi utför inom reglerteknik är:
– Funktions- och algoritmutveckling
– Plantmodellering och simulatorer
– Implementation av reglerstrategier på hårdvara
– Förbereder styrsystemsmodeller för automatisk kodgenerering
– Optimering och kalibrering
– Mjukvaruintegration

De matematiska reglerstrategierna tas oftast fram med papper och penna tillsammans med de mest avancerade matematiska programvarorna. Därefter är steget att implementera algoritmerna, något som sker på olika sätt i olika branscher.

Grovt går det att dela in implementationsfasen i tre olika metoder, där modellbaserad utveckling är en metod för att överbrygga avståndet mellan teori och färdig implementation:
Modellbaserad Utveckling
Inbyggda System
Automation och PLC-system

Vill du veta mer?

Kontakta Simon Yngve
simon.yngve@combine.se

Kontakta oss