Inbyggda System - Combine | Combine

Inbyggda System

Från AVR till SoC – vi hjälper er gärna.

Vi kan hjälpa er med drivrutiner, säkerhet, kommunikation och andra tjänster som behövs för att få ihop ett komplett fungerande inbyggt system. Oberoende av område så fokuserar vi på att det ska vara så enkelt och lätt att förstå som möjligt. Detta fokus är viktigt för att underlätta överlämning, användning och underhåll av våra leverabler hos kund.

Våra utvecklare inom inbyggda system har gedigen kunskap inom alla steg som behövs för att skapa kod av hög kvalitet som är redo för produktion.

Vi följer de standarder som behövs för respektive industri. För fordonsindustrin gäller det tex ASPICE, AUTOSAR and ISO 26262. Medan för medicinteknikindustrin följer vi IEC 62304 standarden.

In-house projekt
Medlemmarna i denna grupp gör så att våra kollegors automatgenererade kod kan köra på target. De gör applicerbara sensorer och aktuatorer tillgängliga. Sätter upp kommunikation till andra delsystem och molnet. Middleware tjänster. Användargränssnitt. Säkrar upp kopplingar till beräkningsservrar och molnet. Slutresultatet är kod som genomgått lyckade tester och kör på target enligt kravspecifikationen.

Vill du veta mer?

Kontakta Bo Wennberg
bo.wennberg@combine.se

    Kontakta oss