Maskininlärning & AI | Combine

Maskin­-
inlärning & AI

Ta hjälp av maskininlärning och artificiell intelligens.

Det finns ett stort värde i den kunskap som du kan få fram genom att observera resultatet av dina, kunders och konkurrenters handlingar. Och du kan uppnå ännu mer med hjälp av maskininlärning och AI (Artificial Intelligence), så stanna inte kvar i det förflutna. Inriktade AI-enheter kan göra att många flaskhalsar i din organisation drivs fram snabbare. AI kan också hjälpa till att hålla processerna i kontroll.

Våra experter använder både kända och beprövade spjutspetstekniker för att få fram de bästa lösningarna för våra kunder. Vi arbetar bland annat med:

  • Statistisk modellering
  • Time Series Data Modelling
  • Beroendemodellering
  • Rekommendationssystem
  • Automatisk problemlösning
  • Constraint satisfaction-problem
  • Söknings- och optimeringsproblem
  • Kunskapsrepresentation och teknik
  • Deep learning
Kontakta oss