Virtuell testning - Combine | Combine

Virtuell testning

Virtuell testning inom fordonsbranschen.

Mängden mjukvara ökar snabbt inom dagens fordonsflotta och att säkerställa kvalitén på denna har blivit ett av fordonsindustrins största bekymmer. Testning av mjukvara står för en klar majoritet av den totala utvecklingskostnaden och har blivit en flaskhals i processen i att snabbt få ut nya modeller på marknaden.

Mycket av mjukvarutestningen är fortfarande i stort behov av fysisk hårdvara i form av testriggar eller testprototyper. Dessa är både dyra att bygga och underhålla, men är också begränsade inom sitt specifika användningsområde samt tar plats.

Combine har varit delaktiga i ett projekt där målet var att flytta stora delar av fysisk testning in i en virtuell miljö, för ett sensor/akturator-system.

Vår lösning

Vi flyttade över testningen till en virtuell miljö genom att använda virtuella hårdvarumodeller. Ett sådant system består av komponenter från olika domäner (digitala, elektriska och mekaniska) där man generellt använder olika verktyg för att skapa modeller. För att få dessa modeller att integrera med varandra och fungera som ett verkligt system så krävs det ett gemensamt sätt för modellerna att kommunicera.

Genom att använda FMI-standarden, vilken är ett gemensamt kommunikationsinterface, skapade vi en virtuell testbänk. På testbänken styr den verkliga mjukvaran, uppladdad på en virtuell processor, ett antal akturatorer med hjälp av värden från sensormodeller. Alla hårdvarukomponenter som skulle finnas på en fysisk testbänk är representerande av virtuella modeller. Med begreppet verklig mjukvara så är det verkligen den riktiga binära mjukvaran som skulle kunna användas i slutprodukten.

    Kontakta oss