Processindustri - Combine | Combine

Processindustri

Processindustri för produktion av pappersmassa.

Vid processövervakning finns det många mätsignaler att hålla reda på och det är svårt att få en översikt över hur processen avviker från önskad driftspunkt. Combine fick i uppdrag att ta fram ett mått så att en observatör snabbt skulle kunna bilda sig en uppfattning om någon eller några mätsignaler avvek.

Vår lösning

Med hjälp av vårt verktyg Sympathy for Data tog vi fram en lösning där alla signaler för en viss del av processen hela tiden jämfördes med en önskad driftspunkt. Driftspersonalen kunde hela tiden se hur avvikelsen varierade över tid, både på bildskärmar i kontorslokaler och i kontrollrum. Variationen över tid presenterades på en ”self-contained” interaktiv HTML-sida som drevs med JavaScript och D3.

Vi kopplade in oss på existerande databaser, behandlade informationen och genererade resultatet med få rader kod — tack vare utnyttjande av Sympathy for Data. Distribution av resultatet skedde genom existerande kanaler inom företaget. Vår kund blev mycket nöjd över resultatet.

    Kontakta oss