Machine learning - Combine | Combine

Machine learning

Vi hjälper våra kunder att producera större mängder data.

Genom att öka antalet sensorer och övervaka processer i större utsträckning genererar våra kunder allt större mängder data. Datan används sedan för att analysera och förstå processerna för att i slutändan få en bättre produkt samt en mer effektiv produktion.

Den allt större mängden data ger stora möjligheter, men även stora utmaningar. När man söker efter användbara samband och kunskap i stora mänger data, så måste problemet med hantering och analys lösas. Detta angriper många genom att låta dyra experter inom Machine Learning och programmering arbeta tillsammans med domänexperterna.

Vår lösning

Vårt verktyg Sympathy for Data har sedan lanseringen erbjudit användarna funktionalitet för att kunna extrahera och arbeta med stora mängder data från en mängd olika källor och format. Genom att inkorporera maskininlärning direkt i detta verktyg kan domänexperterna använda statistik och maskininlärning direkt. På så sätt kan de analysera data utan behov av programmering.

Där det tidigare hade behövts en kombination av maskininlärnings-programmerare och industriella användare kan vi istället ge icke-programmerare grundläggande färdigheter i statistik och en översikt över maskininlärningspraxis.

    Kontakta oss