Agilt arbetssätt - Combine | Combine

Agilt arbetssätt

Stor lastbilstillverkare.

När man jobbar i en stor organisation är det svårt att jobba agilt. För produkter som behövs av flera projekt händer det ofta att efterfrågan är större än kapaciteten för utvecklingsteamet som gör det faktiska arbetet. Detta skapar ett problem i organisationen då projektledare slåss om samma utvecklare, vilket gör att utvecklaren tillbringar mer tid på att dividera med projektledare än att skapa mervärde. Combine fick i uppdrag att hjälpa en stor lastbilstillverkare att göra sina leveranser så effektiva som möjligt.

Vår lösning

Vi införde Scrum och antog rollen som scrummaster för teamet med utvecklare. Tillsammans med en produktägare agerade vi medlare mellan utvecklarna och projekten. Produktägarna satt ner tillsammans med projektledarna för att skapa en prioriterad lista med allt som teamet behövde göra, en så kallad backlogg. Sedan faciliterade scrummastern en planering där både produktägaren och utvecklare var med. Utvecklarna planerade och produktägaren svarade på frågor angående de olika uppgifterna i teamets backlogg. Detta gjordes i iterationer med tre veckors spann. När planeringen var satt och sprinten började isolerades utvecklarna för att kunna arbeta ostört och fokuserat, förutom i väldigt speciella fall.

Detta var något som först stötte på motstånd men ganska snart vann mer och mer förtroende i takt med att teamet dels levererade mer, men också att lösningarna höll bättre kvalité. Något som också blev uppskattat var att då projektledarna samlade alla sina krav och behov hos produktägaren så kunde teamet inte bara leverera en lösning till flera olika projekt utan också föreslå nya funktioner till andra projekt. Detta gav produkten i slutändan ett mer konsekvent beteende och en högre lägstanivå.

    Kontakta oss