Pågående exjobb – sökbeteende och flockbeteende för hexacoptrar

Student: Gustaf Gulliksson, Chalmers
Handledare: Thomas Hedberg, Erik Silfverberg

Bakgrund: Under tidigare examensarbeten har en autonom hexacopter utvecklats. Helikoptern har möjlighet att arbeta utomhus med hjälp av GPS-navigering. En vidareutveckling av detta är att flera helikoptrar skall kunna samarbeta i autonom flock för att kunna lösa uppgifter. I detta examensarbete har vi valt att fokusera på uppgiften att finna en försvunnen person i terräng. En autonom flock av helikoptrar kan då söka igenom ett område från luften mycket snabbare än ett räddningsteam till fots. Examensarbetet mål är att utveckla en algoritm för hur flocken skannar ett område så smart som möjligt, beroende på omständigheterna i terrängen och den information om den försvunna personen.