Fem spetsområden

Reglerteknik och analys, modellbaserad utveckling, mjukvarukonstruktion och produktutveckling är våra teknikområden. Engagerade människor med spetskompetens är våra resurser. Vi gör bra produkter smartare, komplexa datamängder lättillgängliga och tekniska system kontrollerbara. Vi driver utvecklingsprojekt från start till mål och fungerar som länken mellan produktutveckling och tillverkning.

  
 
reglerteknik

Reglerteknik och analys

Vi har riktat in oss på de mest avancerade tillämpningarna i fordon, industriprocesser och flygindustrin för att nämna några exempel. Våra ingenjörer antar krävande teknikutmaningar inom exempelvis reglerdesign, matematisk och fysikalisk modellering, statistisk försöksplanering, dataanalys, optimering och processanalys. De har djup kompetens och bred erfarenhet inom fysik, matematik, statistik, reglerteknik, inbyggda system, datakommunikation och utvecklingsprocesser. Vill du veta mer om vad vi gjort för andra och kan göra för dig inom reglerteknik och analys?
Kontakta i Göteborg, i Lund eller i Linköping.

  
 
modellbaserad utveckling

Modellbaserad utveckling

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med modellbaserade utvecklingsmetoder, som innebär både högre kvalitet och effektivare utvecklingsprocess. Simulering ger djupare förståelse för målsystemen och höjer kvaliteten på tidiga beslut markant – exempelvis val av regulator och hårdvara. Vill du veta mer om vad vi gjort för andra och kan göra för dig inom modellbaserad utveckling?


Kontakta i Göteborg, i Lund eller i Linköping.

Mer om Modellbaserad utveckling
Vi är partners till MathWorks inom modellbaserad mjukvaruutveckling.
Ni finner mer information här!

Ni finner även mer information kring modellbaserad mjukvaruutveckling via denna länk.
  
 
mekanik

Produktutveckling

Våra ingenjörer inom produktutveckling kännetecknas av hög och nischad kompetens med erfarenhet från ett flertal olika branscher och globala företag. Våra uppdrag utmärks av hög teknisk nivå och bland våra innovativa ingenjörer finner man därför bl a excellent analysförmåga, bra driv och en känsla av att inget är omöjligt. Vi supportar våra uppdragsgivare under hela produktutvecklingscykeln på ett ansvarsfullt sätt. Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig och vad vi gjort för andra inom produktutveckling?

Kontakta för Mekanikområdet.

Kontakta för Life Science området.

Kontakta för Residental Engineering.

Mer om produktutveckling
Ni finner mer information kring våra tjänster inom produktutveckling via denna länk.
  
 
mätdata

Mätdataanalys

Våra mjukvaruutvecklare är programmerare på mycket hög nivå som förstår och kan sätta sig in i kundens verklighet. Analys av stora datamängder är ett av våra områden med spetskompetens. För detta har vi utvecklat ett heltäckande open source-verktyg, Sympathy for Data, som underlättar sammanställning av komplexa forsknings- och undersökningsresultat. Vi bistår användarna med anpassningar och specialapplikationer.
Vill du veta mer? sympathyfordata.com Kontakta eller i Göteborg.

Mer om mätdataanalys
Sympathy for Data är en mjukvaruplattform för dataanalys inom alla domäner där analys av offlinedata är krävande och repetitiv. Fokus är automatisera import, förberedande analys och rapportering. En stor del av den dataanalys som genomförs idag är manuellt genomförd, och i och med att datamängderna växer är det manuella arbetet inte en långsiktig lösning. Automatisering är nyckeln till långsiktig framgång. Sympathy for Data är ett visuellt programmeringsverktyg som används av ett flertal stora och medelstora företag. Viktiga fördelar med Sympathy för Data är bland annat att systemet inte har några licenskostnader, och det är flexibelt och utbyggbart samtidigt som det döljer onödig komplexitet.

Information om:

  
 
inbyggda system

Inbyggda system

Combine har erfarna och duktiga mjukvaruingenjörer inom hårdvarunära mjukvaruutveckling och inbyggda system. En fördel med modellbaserad mjukvaruutveckling är att det möjliggör automatisk kodgenerering till C/C++. Våra ingenjörer har kunskapen att anpassa modellerna så att den genererade koden blir optimal för styrenheten, samt att göra integrationen med handskriven kod. Våra ingenjörer arbetar även med traditionell programmering för inbyggda system där det ställs höga krav på realtidsprestanda och effektiv minneshantering m.m.
Kontakta i Göteborg, i Lund eller i Linköping.